Info detectielessen

Info detectielessen

Lesopzet groepslessen

Basislocatie:
Blokhut Scouting Lierop
Piet Cortoomswegske 1
5715 AK Lierop

Daarnaast trainen we op externe locaties in de omgeving. 

Honden blijven in de auto totdat ze aan de beurt zijn. De auto’s staan vlak bij de locatie geparkeerd. Het is dus belangrijk dat je hond rustig (zonder stress) alleen in de auto kan verblijven. De hond kan NIET bij de eigenaar in de blokhut verblijven. De groep bestaat maximaal uit 4 honden met hun begeleiders.

Rust is erg belangrijk. Rust in de zoekruimte als er een hond aan het werk gaat.
Je hond zal per les waarschijnlijk 2 keer aan de beurt zijn. Je gaat ook vooral leren van het observeren en interpreteren van het detectiewerk van de andere honden. Ook jullie als begeleiders zullen je gaan bekwamen in timen van het markeren van het juiste gedrag van je hond.  Vooral in het begin zijn de stapjes klein en kort.  Detectiewerk is ook zwaar denkwerk voor de honden, en de koppies zitten snel vol. Een vol koppie kan niet meer leren. De situatie bij detectie is voor de honden anders dan bij het speuren: er zijn veel prikkels aanwezig in de vorm van de locatie en de andere cursisten. Jullie zullen uiteindelijk ook thuis aan de slag gaan!

Naar mate de lessen vorderen zullen we vaker op externe zoeklocaties aan de slag gaan.

Voor wie het leuk vindt:
Wanneer een combinatie er aan toe kan deze een examen afleggen en is het mogelijk om een SIFD-certificaat te behalen. Met dit certificaat kun je doorstromen naar een volgend level.
Er zijn uiteindelijk 6 levels te behalen. E.e.a. zal worden ingepland indien de agenda van Dogadvice dat toelaat.
De examens voor level 1 en 2 worden afgenomen door jullie eigen instructeur.  
De examens voor de levels 3, 4, 5 en 6 worden afgenomen door de eigenaar van Scent Imprint For Dogs (SIFD) Wesley Visscher (of 1 van zijn medewerkers). Deze examens zullen op een locatie elders in Nederland zijn. Wanneer er plaats is kun je instromen in deze groepslessen. Nieuwe deelnemers volgend eerst de theorieles. Deze wordt door de instructeur ingepland.

Tarief groepslessen
5 lessen van 1,5 uur in een groepje van 4 honden 137,50 
Theorieles: 27,50 pp

Informeer via het contactformulier of er op dit moment instroommogelijkheden voor de detectielessen.

Op deze lessen zijn de Algemene Voorwaarden van Dogadvice van toepassing. Wanneer je deelneemt aan de lessen ga je akkoord met deze voorwaarden. Bij aanvang van de lessen ontvangt elke deelnemer een exemplaar van de algemene voorwaarden ter ondertekening.