INFO SPEURLESSEN

Speurles op maat

Bij Dogadvice staat plezier hebben en samenwerken met je hond voorop! Maar we zijn wel bloedserieus en trainen op professionele wijze om een een ‘vermist’ persoon op te sporen!
De lessen worden voor elke combinatie op maat gemaakt en maken daarom geen deel uit van een cursus met een ‘kop en een staart’.

De aanpak kan per hond verschillen. Geen hond is hetzelfde. Zo zal een hond van 12 jaar op een andere wijze speuren dan een jonge hond van 1 jaar, en zijn er ook veel verschillen in speurvoorkeur onder de verschillende hondenrassen.
Maar ook de ene handler is de andere niet! De sporen en de lessen worden daar dus op afgestemd.

Na elk spoor volgt uitgebreide feedback, en krijgt uw hond voldoende rust. Er wordt níet gewerkt met druk, dwang of correcties; honden mogen hun eigen speurvoorkeur ontwikkelen. Het is de taak van de handler om ze hier zo efficiënt mogelijk bij te begeleiden. We houden rekening met de wensen en mogelijkheden (conditie) van baas en hond. Iedereen werkt dus aan een persoonlijk (speur)plan. Dit is ook de reden dat de lessen niet in groepsverband worden gegeven, maar één op één, of eventueel in tweetallen.

Lesopbouw

Dit persoonlijk speurplan kan voor elke speurcombinatie weer anders zijn. Hond en handler zijn een team. Daarbij is een stapsgewijze opbouw erg belangrijk.

De hond
Een hond hoeft niet te leren speuren, dat kan hij al. Hij moet wel leren om zich te concentreren op 1 specifieke geur, die van de sporenloper (vermiste).  Dit is de basis, en meteen het meest belangrijke onderdeel van het speuren. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed, en de stapjes zullen in het begin nog klein zijn.
Als dit kwartje is gevallen dan gaat de hond leren om zich nu steeds langer achter te elkaar blijven concentreren op die ene geur. En zich niet te laten afleiden door alle andere lekkere en interessante geurtjes die hij op het spoor tegen komt. Hij gaat zijn zng. speurconditieopbouwen.

Het opbouwen van de speurconditie gebeurt niet alleen door het langer maken van de sporen, maar vooral door het steeds moeilijker maken van de sporen. Bij het speuren moet de hond eigenlijk steeds moeilijker puzzels oplossen onderweg. Het is eigenlijk ook een vorm van hersenwerk. We gaan o.a. trainen op:

 • verschillende ondergrond soorten(bos, gras, gravel, zand, asfalt, straatstenen)
 • overgangen tussen ondergrondsoorten
 • uitwerken van zijpaden, kruisingen en andere keuzemomenten
 • de manier van op het spoor starten
 • het uitwerken van backtracks, splitsporen
 • verschillende omgevingen (begroeiing, vlaktes, bebouwing)
 • verschillen in menselijke geur (we werken met diverse sporenlopers, van bekend tot totaal onbekend voor de hond)
 • oudheid van sporen
 • verschillende weersomstandigheden

 

De handler
De hond moet dus werken aan een grotere speurconditie, de handler heeft een moeilijker taak:
Hij moet gaan leren om het speurgedrag van zijn hond te observeren en er de juiste betekenisaan te geven en er op de juiste manier op te anticiperen.
De handler wordt hierin intensief begeleid door de instructeur.  O.a. door het inzetten van sporenlopers, zodat de instructeur met de handler meeloopt en op deze manier ‘spot on’ kan coachen. Ook kan de speurcombinatie worden gefilmd, zodat het gelopen spoor later nog eens kan worden geëvalueerd.
De handler gaat o.a. aan de slag met:

 • het leren werken met de speurlijn (hier valt of staat het begeleiden van je speurhond mee)
 • het leren werken met het geurobject
 • het herkennen van signalen dat de hond ‘geur heeft’
 • het herkennen van signalen dat de hond het spoor kwijt is
 • wat zijn de invloeden van wind / temperatuur/ regen op het speurgedrag van de hond
 • zorgen voor de veiligheid van hond en handler: dus leren alert te zijn en blijven tijdens het speuren
 • het leren hoe te handelen als de hond het spoor kwijt is
 • het (evt) leren werken met voorwerpen op het spoor
 • het leren handelen van de hond in moeilijke situaties (afleiding, barrière op het spoor, tegenliggers)

Theorieles
Elke nieuwe cursist volgt eerst de (verplichte) online basistheorieles Praktijkspeuren. Zodat je met de benodigde basiskennis naar de eerste les komt, en we direct met de praktijk aan de slag kunnen gaan. Er zijn meerdere online vervolgtheorielessen beschikbaar. Deze volg je wanneer de instructeur dit aangeeft.

Speurrapport
Het is duidelijk dat Praktijkspeuren heel wat meer inhoudt dan ‘met een lange lijn achter de hond aanlopen’.
De vorderingen van de speurcombinatie wordt na elke les door de instructeur bijgehouden in een zng. speurrapport. Er wordt bijgehouden hoe de weersomstandigheden waren, hoe de sporen zijn opgebouwd en wat er goed ging en wat er mis ging en waarom. Zo wordt elke les weer voortgeborduurd op de resultaten van de vorige les. Les op maat dus. Er wordt rekening gehouden met de (genetisch bepaalde) eigenschappen van de hond, en de mogelijkheden van de handler.

Wat heb ik nodig?

Mocht u na de eerste les verder willen gaan met de praktijkspeurlessen dan heeft u het juiste materiaal nodig:

Speurtuig
Tijdens de speurles draagt de hond een speurtuig en een normale, niet slippende halsband. Er zijn verschillende soorten speurtuigen te koop. Een goed speurtuig heeft bij voorkeur geen dwarse band over de borst, maar een Y-borststuk, het tuig moet goed passen, niet knellen en comfortabel zitten. Het heeft een platte ring op de rug, bij voorkeur achter de schouderbladen. Uw speurinstructeur kan samen met u kijken welk tuig voor uw hond het meest geschikt is. 

Speurlijn
Daarnaast heeft u een speurlijn van 10 meter nodig. Liever niet van nylon, dat snijdt enorm in de handen. En dat voelt niet prettig.  De juiste speurlijn is dus van een niet-snijdend materiaal, bijvoorbeeld canvas, leer of biothane, en heeft geen lus aan het uiteinde. De breedte van de lijn is afhankelijk van de grootte van de hond en van wat de handler fijn in de hand vindt liggen.
Lees ook het uitgebreide artikel “welk speurtuig en welke speurlijn kies ik

Water en drinkbak
Van speuren krijgt een hond dorst. Neem voor de speurles dus áltijd  voldoende water voor uw hond mee. En dat is vaak meer dan je denkt. Een halve liter voldoet niet…Een losse fles water met een drinkbakje voldoet prima. Neem dan een klein rugzakje mee.

Waar en wanneer?

Zoals gezegd is er bij Praktijkspeuren geen sprake van een cursus met een kop en en staart. Iedereen speurt in zijn eigen tempo en frequentie.
De meeste cursisten komen 1x in de 2 weken, maar dat is niet verplicht! U kunt ook 1 keer per maand of gewoon af en toe een keer komen speuren. In overleg met u maken wij na een speurles weer een vervolgafspraak. De lessen worden gegeven op dinsdagwoensdag en vrijdag. Tussen 8.45 en 13.00. U kunt via het contactformulier informeren of er op dit moment instroommogelijkheden zijn.

We speuren op diverse speurlocaties. Deze locaties bevinden zich in een straal van plm 10 km om Eindhoven of Helmond. Er wordt gespeurd in mooie bosgebieden, gebieden met weilanden en landweggetjes en in de bebouwde kom. U kunt dan denken aan rustige woonwijken en winkelcentra.
Per lesdag wordt gekeken welke locatie ‘nodig’ is voor de speurteams die op die dag komen speuren. Het verschilt dus per keer. Wanneer u bij Dogadvice komt speuren, ontvangt u gedetailleerde route-informatie.
Wanneer u speurlessen neemt, gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van onze Algemene Voorwaarden.

Speurles en het weer
Weer of geen weer, de speurles gaat bijna altijd door. Een vermiste houdt ook geen rekening met het weer! De speurhond en zijn handler moeten dus leren speuren in álle weersomstandigheden. Zorg daarom voor passende kleding en schoeisel. Het komt voor dat u door regen, plassen en modder zult gaan en uw kleding kán dan wat vlekjes oplopen. Houd daar dus rekening mee.

Veiligheid staat voorop
De veiligheid van de cursist en hond staat natuurlijk voorop daarom zijn er een paar uitzonderingen waarbij de lessen niet doorgaan:

 • bij extreem warm weer (25 graden of meer)
 • bij onweer
 • bij bevroren plassen met een sneeuwlaag
 • bij storm, waarbij er kans is op vallende takken

U krijgt hiervan altijd persoonlijk bericht!