Veelgestelde vragen

Hoe oud moet mijn hond minimaal zijn om te kunnen starten met praktijkspeuren?
Je kunt bij Dogadvice Speurhondenschool al komen praktijkspeuren met een pup van 10 weken. Het spreekt voor zich dat de eerste lessen zowel qua duur als intensiteit worden aangepast, omdat een pupje van 10 weken zich nog niet zo lang kan concentreren. Bij speuren geldt natuurlijk ook  ‘jong geleerd is oud gedaan’ ;-).

Hoe oud mag een hond maximaal zijn om nog te kunnen praktijkspeuren?
In principe is er geen maximale leeftijd. Zolang de hond nog fysiek fit genoeg is kan hij of zij blijven speuren. Ook hier worden de lessen eventueel aangepast aan wat de hond nog aan kan. Ook als het zicht van de hond is verminderd, of zelfs helemaal weg is, kan de hond prima speuren. Zijn neus doet het immers nog!

Welke rassen zijn geschikt om te praktijkspeuren?
Dat is simpel: alle rassen! Maar ook alle rasloze honden. Natuurlijk zijn er bij de hondenrassen verschillen in genetische aanleg voor het speuren en daarom speurt elke hond op zijn eigen unieke manier!

Op welke dagen / tijden kan ik lessen volgen bij Dogadvice Speurhondenschool?
De lessen worden gegeven op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  tussen 9.00 en 13.00 uur.

Mijn hond heeft als gevolg van een ongeluk maar drie poten. Kan hij dan wel speuren?
Als uw hond in het dagelijks leven zich goed kan voortbewegen op drie poten, dan staat hem niets in de weg om te gaan praktijkspeuren. Zoals gezegd houden we altijd rekening met de fysieke (on)mogelijkheden van de hond. Dat geldt overigens natuurlijk ook voor de fysieke gesteldheid van de handler!

We willen graag met een groepje praktijkspeurles nemen, is dat mogelijk?
De speurlessen worden 1 op 1 gegeven, of eventueel in tweetallen. We kiezen daarvoor omdat geen hond, maar ook geen handler hetzelfde is. De aanpak en opbouw van de lessen zal dus per combinatie verschillend zijn. Dit is bij lessen in groepsverband lastig. Er worden wel af en toe groepsworkshops gegeven waarbij kennis gemaakt kan worden met de grondbeginselen van het praktijkspeuren. Dit is dus geen volwaardige cursus speuren. Workshops worden aangekondigd op de website.

Ik heb een jachthond. Gaat hij niet vaker achter wild aan als we praktijkspeurlessen gaan nemen?
Praktijkspeuren is juist bij uitstek dé hondenactiviteit voor honden met een jachtpassie. Deze natuurlijk drift zoekt een uitweg, en wat is er nu mooier om daar zelf richting aan te geven door de hond te laten speuren op menselijke geur i.p.v. wild. De hond leert snel dat hij mag speuren naar de geur die hem wordt aangeboden. Doordat hij dit van nature al heel graag doet gaat hij heel geconcentreerd te werk. We zien in de praktijk dat juist de jachthonden de wildsporen laten voor wat ze zijn, want ze moeten de vermiste vinden! Je kanaliseert op deze manier de jachtpassie op een wenselijke manier. De hond zal tijdens zijn gewone wandelingen niet vaker achter wild aan gaan. Het kan wel zo zijn dat het snuffelgedrag van uw hond u nu meer opvalt omdat u tijdens de speurlessen bezig bent met het observeren van het speurgedrag.

Mijn vriend wil graag mee komen naar de speurles. Kan dat?
Op zich is dat geen probleem. Het komt in enkele gevallen voor dat de hond erg veel aandacht heeft voor degene die met de handler meeloopt en zich niet kan concentreren op het speuren. Dan wordt er overlegd met de instructeur.

Ik werk op onregelmatige tijden, en kan niet op een vaste tijd les nemen. Zijn er andere opties om les te nemen?
Ja dat is mogelijk. De meeste cursisten komen 1 keer per 2 weken, maar het is ook mogelijk om af en toe een les te nemen. In de planning van de lessen worden enkele plaatsen vrijgehouden voor losse lessen.

Welk speurtuig en welke speurlijn is het meest geschikt voor Praktijkspeuren?
Er staat een uitgebreid artikel op de website waarin wordt uitgelegd op welke punten je moet letten bij de aanschaf van een speurtuig en speurlijn.
Je vind dat artikel op deze pagina.

Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Schroom dan niet en stel uw vraag via het contactformulier.